Historik
För att restaurera lägenheter efter den franska revolutionen, letade dåtidens dekoratörer efter ett material som var enkelt att arbete med och inte mindre kostsamt. Man kom fram till att man kunde armera gips med växtfiber (toile de jute). Denna blandning uppfanns av Alexandre Dessachy 1861, och fick namnet “staff” (stuck på svenska).

Vi utför alla sorts stuckaturarbeten så som  nytillverkningar, restaureringar och renoveringar. Vi använder gamla metoder och respekterar byggnaden och kundens önskemål.

Tidigare projekt:

lgnh3 lgnh1 SAMSUNG CSC